کشف منشائی جدید برای پیدایش دنباله‌دارها

دانشمندان آمریکایی در پژوهش جدیدی ادعا کرده‌اند که منشا دنباله‌دارها فقط از حاشیه منظومه شمسی نیست بلکه این اجرام آسمانی از درون منطقه‌ای به نام ابر Oort نیز منشا می گیرند.
 
اخترشناسان دانشگاه واشنگتن در سیاتل یک مدل شبیه‌سازی رایانه‌یی از ابردنباله‌دارها تهیه کرده‌اند که این ابر منظومه شمسی را فرامی‌گیرد.
 
به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی به نقل از سایت "space.com" ، این تحقیق نشان می دهد که ابر مزبور ممکن است به اندازه‌ای که در گذشته تصور می شد حاوی مواد تشکیل دهنده دنباله‌دارها نباشد. پیش از این تصور می شد که دنباله‌دارها فقط از خارج ابر Oort منشا می گیرند یعنی منطقه‌ای که به عنوان حاشیه منظومه شمسی تعریف می شود اما در تحقیق جدید معلوم شد منشا دنباله‌دارها فقط حاشیه منظومه شمسی نیست بلکه این اجرام آسمانی از داخل ابر Oort نیز منشا می گیرد.
 
این یافته می تواند یک مشکل بسیار قدیمی در زمینه مدل‌های مربوط به نحوه شکل‌گیری سیارات را حل کند.
 
دنباله‌دارهای قدیمی که بیش از 200 سال به دور مدار خورشید چرخیده‌اند از تمام راستاها در آسمان می آیند و این مشاهده باعث شده که دانشمندان مدت زیادی بر این باور باشند که دنباله‌دارها از یک هاله منتشر شده از اجرام یخی یا ابر Oort که اطراف منظومه شمسی را گرفته است، بیرون زده‌اند.
 
این اجرام احتمالا از همان صفحه‌ای از مواد شکل گرفته‌اند که سیارات را بوجود آورده اما توسط دو سیاره مشتری و کیوان چندین میلیو‌ن سال پس از تولدشان، به بیرون پراکنده شدند.
 
ناتان کایب، محقق اصلی این پژوهش، نتایج مطالعات خود را در این زمینه اخیرا در نشست انجمن نجوم امریکا ارائه کرده است.
/ 0 نظر / 5 بازدید