اشتباه بزرگ انیشتین؟

تحقیقات جدید در مورد ابر نواختر سرنخهای وسوسه انگیزی در مورد انرژی تاریک عنوان می کنند

ممکن است پژوهش جدید نبوغ انیشتین که یک"ثابت کیهانی" را به معادله انبساط کیهان اضافه کرد ولی بعدها آن را پس گرفت ثابت کند

 

 

 

بر اساس "جستجوی میراث ابرنواختر

 (Supernova Legacy Survey)

که یک تیم بین المللی از پژوهشگران در فرانسه و کانادا است و با دانشمندان تلسکوپ بزرگ آکسفورد ، کالتک و برکلی همکاری می کند، انرژی تاریک مرموز که انبساط رو به افزایش کیهان را باعث می شود مانند معادله کیهانی مشهور انیشتین عمل می کند. مشاهدات آنها آشکار می کند که انرژی تاریک با دقت ده درصد مانند ثابت کیهانی انیشتین رفتار می کند. موفق به این کشف شدند.

این دوربین توسط آژانس نیروی اتمی فرانسه (Commissariat � l��nergie Atomique) و بخش تلسکوپ هاوائی-فرانسه-کانادا ساخته شد. پیر آستیر یکی از دانشمندان مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه می گوید " حوضه دید وسیع این دوربین که چهار قمر در یک تصویر آن جای میگیرد ، به ما این توانائی را داد تا بطور همزمان و بسیار دقیق تعدادی ابرنواختر که رویدادهای بسیار نادری هستند را اندازه گیری کنیم.

 

ریچارد الیس ، پروفسور اختر شناسی در موسسه فن آوری کالیفرنیا اضافه می کند" رصد های پیشرفته از ابرنواخترهای دوردست مستقیم و فوری ترین شیوه ای است که ما بواسطه آن می توانیم در مورد انرژی تاریک اسرارآمیز آگاهی حاصل کنیم. از لحاظ کیفی و کمی این یک قدم بزرگ به جلو می باشد."

  

اکنون بنظر می رسد مشاهداتی که توسط این گروه بین المللی از اختر شناسان صورت می گیرد نشاندهنده آن است که انرژی تاریک مانند ثابت کیهانی بوده و در سرتاسر زمان و فضا بدون تغییر است. با اندازه گیری فاصله تا 71 ابر نواختر دوردست ، دانشمندان توانستند با اطمینان بسیار زیاد مشخص کنند که انرژی تاریک همین تاثیر را بر روی نور ابر نواختر ها اعمال می کند که این تاثیر با فاصله ابر نواختر ها تغییر نمی کند. محققین سپس این یافته را در یک معادله حالت قرار دادند که رابطه بین فشار و چگالی را اندازه گیری می کند. آنها دریافتند که انرژی تاریک می باید کمتر از 85.- باشد که بسیار نزدیک به ثابت کیهانی انیشتین یعنی 1-  است.

 

پل پرلماتر که پروفسور فیزیک دانشگاه کالیفرنیا است می گوید" این یافته ها نسل جدید و شگرفی از پژوهشهای کیهانشناسی را با استفاده از رصد ابرنواختر بوجود می آورند. این اطلاعات از آنچه ما 10 سال پیش تصور می کردیم شگرف تر می باشند. این یافته یک قدردانی واقعی از سازندگان این تجهیزات ، تحلیل های گروه پژوهشی و دید علمی گستره جوامع علمی فرانسه و کانادا است."  پروژه "جستجوی میراث ابرنواختر" تلاشی بین المللی است که از تصاویر تلسکوپ هاوائی-فرانسه-کانادا که تلسکوپی 3.6 متری بر فراز کوه آتشفشانی خاموش Mauna Kea

 

اما این یافته ها یک سئوال دیگر را مطرح می کنند: همفرودی کیهانی. بنظر می رسد مشاهداتی مانند این ثابت می کنند ماده عادی و انرژی تاریک دقیقا در این لحظه از زمان چگالی های مشابه دارند هرچند که چگالی ماده از زمان انفجار بزرگ بطور مداوم در حال تحلیل رفتن است. حتی انیشتین نتوانست دلیل این پدیده را پیدا کند.

 

انتظار می رود که نتایج آینده دقت این یافته ها را دو و یا حتی سه برابر دقیقتر از یافته های فعلی کنند و نهایتا اسرار باقیمانده در مورد ماهیت انرژی تاریک را آشکار نمایند.

/ 0 نظر / 17 بازدید