راز ستاره مرموز اپسیلون ارابه‌ران!!

راز ستاره مرموز!!

هر 27 سال ستاره‌ی اپسیلون ارابه‌ران کم نور شده و به مدت تقریبا دو سال کم نور می‌ماند. اخترشناسان از قرن 19 ام به مطالعه‌ی این ستاره‌ی مرموز پرداخته‌اند٬ و سرانجام به این نتیجه رسیدند که اپسیلون ارابه‌ران٬ که در مرکز این نمای تلسکوپی قرار گرفته است٬ در واقع از سوی یک همدم تاریک دستخوش گرفت بوده است، یعنی یک ستاره ی دیگر به دور آن می گردد و جلوی نور آن را می گیرد. اما طبیعت همدم و حتی خود ستاره‌ی روشن با مشاهدات به درستی تعیین نشد. در ادامه‌ی جمع‌آوری مدارک٬  تیمی از اخترشناسان آماتور و حرفه‌ای که گرفت جاری اپسیلون ارابه‌ران را مطالعه می‌کنند٬ در گزارش خود آورده‌اند که این گرفت در آگوست 2009 آغاز شد و در اواخر دسامبر به عمیق‌ترین نقطه‌ی خود رسید. اکنون انتظار می‌رود که این ستاره درسرتاسر  سال 2010 تاریک بماند و در سال 2011 به سرعت روشنایی طبیعی خود را بازیابد. در این ضمن٬ داده‌های مادون قرمز اخیر از تلسکوپ فضایی اسپیتزر مدلی برای این سیستم معمایی را تقویت می‌کند که اپسیلون ارابه ران را به عنوان ستاره‌ای بزرگ با جرم کمتر که به انتهای زندگی خود نزدیک می‌شود٬ معرفی می‌کند که تناوبا از سوی تک ستاره‌‌ای در یک صفحه‌ی غباری دستخوش گرفت می‌شود. قطر این صفحه برابر با 4 واحد نجومی و یا 4 برابر فاصله‌ی زمین تا خورشید و ضخامت این صفحه 0.5 واحد نجومی تخمین زده می‌شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید