تاریخچه و مفهوم فرهنگی مربع جادویی

مربع جادویی در طی قرن‌ها برای انسان جذاب بوده‌است و بیش از ۴۰۰۰ سال است که در فرهنگ‌های مختلف از جمله هندو اروپا و ... دیده شده‌است که بیشتر به صورت حکاکی شده روی سنگ یا فلز بوده‌است. اعتقادات بر این بوده‌است که مربع جادویی پایه‌های نجومی و پیش گویی دارد و پیش گو‌ها از آن برای اندازه گیری طول عمر یا جلوگیری از بیماری استفاده می‌کردند. مثلاً یک مورد آن در هندوستان است که یک مربع ۳×۳ بر روی زمین می‌کشند به نام Kubera-Kolam که همان مربع جادویی درجه ۳ است. با این تفاوت که به هر کدام از خانه‌های آن ۱۹ واحد اضافه شده‌است به طوری که مقدار ثابت جادویی برابر ۷۲ شده‌است

در زیر چند مربع جادویی مشاهده می کنید

مربع 3 در 3

3

5

7

4

9

2

8

1

6

جمع ستونها و یا عرضها و یا دو قطر  15 است

مربع 4 در 4

 

1

15

14

4

12

6

7

9

8

10

11

5

13

3

2

16

جمع ستونها و یا عرضها و یا دو قطر 34 است

مربع 5در 5

 

4

12

25

8

16

11

24

7

20

3

23

6

19

2

15

10

18

1

14

22

17

5

13

21

9

جمع ستونها و یا عرضها و یا دو قطر  65 است

مربع6 در 6

 

32

29

4

1

24

21

30

31

2

3

22

23

12

9

17

20

28

25

10

11

18

19

26

27

13

16

36

33

5

8

14

15

34

35

6

7

جمع ستونها و یا عرضها و یا دو قطر 111 است

/ 0 نظر / 5 بازدید