ناسا: پلوتو مانند زمین فعال و پویاست

محققان ناسا به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد سیاره کوتوله پلوتودیگر یک توپ یخی و سنگی نیست بلکه مانند زمین یک جهان پویا با تغییرات جویو فصلی چشمگیر است.

 به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی به نقل از سایت "reuters.com" ، تصاویر تلسکوپ فضایی هابل نشان دهنده یک جهان یخیتیره رنگ لکه لکه است که تغییرات فصلی را می توان بصورت لکه های روشن برروی سطح پلوتو مشاهده کرد.
ستاره شناسان می گویند در حالی که پلوتو بطور چشمگیری درحال قرمزترشدن است نیمکره شمالی روشن آن، بیشتر رو به روشنی گذاشته است. در حقیقتاحتمالا این تغییرات نتیجه تصعید یخ های سطحی بر روی قطب رو به خورشید وسپس یخ زدن دوباره بر روی قطب پشت به خورشید در فاز بعدی چرخه فصلی 248ساله آن است
.
ظاهرا این تغییرات رنگی طی یک دوره دو ساله از سال 2000 تا 2002 روی داده است
.
دانشمندان می گویند باید تصاویر تلسکوپ هابل در سال 1994 را با تصاویر 2002 و 2003 بمنظور جستجوی برخی نشانه های تغییرات فصلی و جوی مقایسه کنند
.
پلوتو با قطری کمتر از هزار و 500 مایل در لبه منظومه شمسی قراردارد. این سیاره کوتوله آن قدر از خورشید دور است که 248 سال طول می کشدتا یکبار به دور زمین بگردد.
/ 0 نظر / 5 بازدید