کشف مه بر روی بزرگترین قمر سیاره کیوان

پژوهشگران بر اساس یافته هایی که از فضاپیمای کاسینی گرفته اند به وجود مه بر روی قمر تیتان که بزرگترین قمر سیاره کیوان است، پی بردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی spaceref، تیتان بزرگترین قمر کیوان، به نظر می رسد بعد از زمین تنها جایی در منظومه شمسی است که حاوی مقدار زیادی از مایعاتی همچون متان و اتان بر روی سطحش است.
بر اساس یافته های پژوهشگران از تصاویر و داده های ارسالی مه بر روی قطب جنوب تیتان دیده شده است. وجود مه نخستین گواه مستقیم بر مبادله مواد میان سطح و جو تیتان و در نتیجه وجود یک چرخه هیدرولوژیکی است که تا پیش از این تنها بر روی سطح زمین دیده شده است.
پژوهشگران با کمک داده های حاصل از سامانه طیف سنج مادون قرمز و بصری بر روی فضاپیمای کاسینی که در پنج سال گذشته به رصد کیوان پرداخته است،‌ به این کشف دست یافتند.
پژوهشگران از ماه اکتبر سال 2006 تا مارس 2007 بر اساس داده های ارسالی از سامانه های نصب شده بر روی فضاپیمای کاسینی را مورد بررسی قرار دادند.
آن ها متوجه درخشش ذرات کوچکی همانند قطرات کوچک متان موجود در ابرها شدند.
 
مه، ابر یا شبنم هنگامی تشکیل می شوند که رطوبت هوا به 100 درصد برسد و دو راه برای رسیدن به این حالت وجود دارد؛ نخست آن که آب بر روی سطح زمین و یا متان بر روی سطح تیتان ازدیاد شده و راه دوم آن که هوا آنقدر سرد شود موجب تشکیل قطرات مه گردد. این شبیه همان فرایندی است که موجب تشکیل قطرات آب در سطح بیرونی یک لیوان آب سرد می شود.
سرد شدن هوا بر وری سطح زمین متداول ترین راه تشکیل مه است. در حالت متشابه، مه هنگامی که هوای مرطوب از سطح زمین سرد میگذرد، تشکیل می گردد. همانند مه تشکیل شده در کوهستان ها و... گرچه هیچکدام از این ساختار ها بر روی تیتان رخ نمی دهد و دلیل آن است که جو مرطوب تیتان مدت زمان بسیاری گرم و یا سرد است.
تنها راه ممکن برای تشکیل مه بر روی تیتان ازدیاد رطوبت در هوا است و تنها راه برای ازدیاد رطوبت تبخیر مایعات است. در سطح تیتان متان هیدروکربنی است که در حالت های جامد، مایع و گاز بسیار یافت می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید