دو تصویر متفاوت ناسا از یک سحابی

ناسا به تازگی دو تصویر را از یک سحابی منتشر کرده است که اولی با یک تلسکوپ نوری زمینی و دومی با تلسکوپ فضایی مادون قرمز وایز گرفته شده است. این سحابی که با شناسه Ngc 1514 و نام "سحابی توپ بلوری" شناخته می شود در فاصله 800 سال نوری از زمین در صورت فلکی ثور واقع شده است.

این سحابی زمانی شکل گرفته است که دو ستاره مرده یک منظومهستاره ای دوتایی لایه های خارجی تر مواد خود را همانند نوعی سوخت به بیرون پرتاب کردند و به آهستگی تمام ذخیره ماده آنها تمام شد.

این اشکال حلقه مانند زمانی که ستاره ها توده ماده خود را به بیرون پرتاب کردند تشکیل شده اند.

 

به تازگی ناسا دو تصویر را منتشر کرده است که تصویر سمت چپ در طول موج نور مرئی و توسط یک تلسکوپ نوری بر روی زمین گرفته شده درحالی که تصویر سمت راست حاصل فعالیت یک دستگاه مادون قرمز است که بر روی تلسکوپ ماهواره ای وایز قرار دارد.

براساس گزارش Astronomy Now Online ، دانشمندان ناسا در این خصوص توضیح دادند: "این جرم آسمانی از بیش از 200 سال قبل مورد مطالعه قرار گرفته است اما تصویری که وایز تهیه کرده بسیار شگفت انگیز است و جزئیات بسیار دقیقی را نشان می دهد. به طوریکه در این تصویر می توان به وضوح دو حلقه را که بین آنها ماده خارج شده از ستاره ها به رنگ فلورسانت نمایان شده است مشاهده کرد."

 

/ 0 نظر / 20 بازدید