چگونه یخ در دمای 180- ذوب می شود؟

چگونه ممکن است که یخ در سرمایی به شدت 180- ذوب شود؟ پاسخ این سوال بدین شرح است: این پدیده در حالتی رخ  می دهد که هر کریستال یخ شامل 48 مولکول آب باشد.

برند وان ایسندورف از دانشگاه فریبرگ آلمان و همکارانش، بلوری یخی متشکل از ده ها مولکول آب ساختند که  به هر مولکول آن یک الکترون اضافه کرده بودند. بار الکتریکی الکترون به آن ها این امکان را می داد که بلور ها را در میدان های الکتریکی قرار داده و آن هایی را که  دارای اندازه نامتانسب بودند، جدا کنند.

از آن جایی که بلور یخ ده هزار برابر کوچکتر از یک دانه شن بود، محققان نتوانستند شاهد ذوب شدن آن ها باشند. در مقابل در بازه ی دمایی 256- تا 80- سانتیگراد، آن ها موفق شدند تبخیر چندین مولکول آب را به کمک تابش اشعه لیزر مشاهده کنند.

با شمارش تعداد مولکول های تبخیر شده آن ها توانستند انرژی هر بلور را پیش از نابودی آن محاسبه کنند. از آن جایی که مایعات نسبت به جامدات دارای انرژی کمتری هستند، آن ها دریافتند که بلور در چه دمایی ذوب شد.

ذوب شدن یخ در 180- مایه شگفتی این محققان شد. بنا به گفته وان اسندورف احتمالا این قضیه بر هر کسی روشن است که مقدار کمی آب، رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد اما این تعداد مولکول آب رفتار این چنین متفاوت از خود نشان خواهد داد.

نتیجه تحقیقات این تیم در نشریه فیزیکال ریویو لترز منتشر خواهد  شد.

به عقیده وان اسندورف و همکارانش نتایج تحقیقاتشان راه را برای ارئه مدل هایی هموار خواهد کرد که چگونگی تشکیل ابر، آب وهوا، شیمی اتمسفری و تغییر تدریجی اجرام آسمانی متشکل از آب چون ستاره های دنباله دار را توضیح می دهنند و پیش بینی می کنند.

 

 


 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید