ایستگاه بین المللی فضایی تا سال 2020 در مدار زمین می ماند

سازمان های فضایی که در طرح ساخت و ساز ایستگاه بین المللی فضایی مشارکتدارند، در مورد ادامه فعالیت این ایستگاه دستکم تا سال 2020 در مدار زمینتوافق کردند.
 
به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی به نقل از سایت "rt.com" ، این شرکا اکنون توافق کرده اند که ایستگاه بین المللی فضایی تا سال 2020به کار خود ادامه دهد.
"
ویتالی لوپوتا" رییس و طراح ارشد سازمان فضایی روسیه "انرجیا "Energia، گفت: این توافق نامه ظرف یک دو ماه آینده امضا می شود
.
انرجیا تولیدکننده فضاپیمای روسی سایوز است
.
وی افزود: سازمان فضایی آمریکا ادامه حیات بیشتری را برای این ایستگاه فضایی تا سال 2028 اعلام کرده است
.
ایستگاه بین المللی فضایی بلندپروازانه ترین و پرهزینه ترین ترین طرح ساخت بشر است
.
کار ساخت و ساز این ایستگاه در نوامبر سال 1998 آغاز شد و امروز ایستگاه بین المللی فضایی به یک سازه 330 تنی تبدیل شده است
.
بر اساس آخرین برنامه ریزی قرار بود این ایستگاه تا سال 2015 به فعالیت خود ادامه دهد.
/ 0 نظر / 7 بازدید