بزرگترین عدد اول دیگر

بزرگترین عدد اول دیگر :

سرویس اخبار خارجی ایتنا - دو گروه مستقل از دانشمندان امریکائی و آلمانی بطورهمزمان موفق یه یافتن دو عدد شدند که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اعداد اولی هستند کهتاکنون بشر موفق به محاسبه آن گردیده است.

اهمیت یافتن این اعداد در کاربرد آنان و افزایش کارائی و اثربخشی بهترسیستم‌‌های رمزنگاری (Cryptography) میباشد.

کشف این دو عدد در جریان پروژه Great Internet Mersenne Prime Search که دوازده سال از عمر آن می‌گذرد اتفاقافتاد.

بزرگ‌ترین عدد اول که یک عدد 12978189 رقمی می‌باشد توسط تیمی ازدانشگاه کالیفرنیا (UCLA) بدست آمد و عدد دوم که به دست یک کاربر آلمانی کشف گردیدعددی 11185272 رقمی است.

جست‌وجو بدنبال اعداد اول بزرگ (که تنها بر عدد یکو خودشان قابل قسمت می‌باشند) از سوی Electronic Frontier Foundation (EFF) حمایتشده و این بنیاد نقش حامی مالی و اسپانسر این تحقیقات را ایفا می‌کند.
هدف اصلیاین تحقیقات دستیابی به روشی غیرقابل نفوذ و قابل اطمینان در سیستم‌های رمزنگاریمی‌باشد.

John Gilmore
مؤسس EFF و رئیس پروژه جوایز این بنیاد می‌گوید: «جوایز EFF مشوق همکاری می‌باشند

«
اعداد اول در بحث ریاضیات و رمزنگاریاز اهمیت بسزائی برخوردار می‌باشند اما دستاورد مهم‌تر این است که دریابیم مسائل ومشکلات بزرگ‌تر را می‌توان با روش‌های مشابه حل کرد

تیم دانشگاه UCLA مبلغیکصد هزار دلار را بعنوان جایزه بدست آوردن یک عدد اول بزرگتر از ده میلیون رقم از EFF دریافت نمود.
جوایز بزرگ‌تر شامل یکصد و پنجاه هزار دلار برای کشف عدد اولیکصد میلیون رقمی و مبلغ دویست و پنجاه هزار دلار برای محاسبه عدد اول یک میلیاردرقمی می‌باشند.

/ 0 نظر / 20 بازدید