دانلود انواع نرم افزار

نرم افزار محاسبه عدد پی به روش سری لبنیتز
Leibnitz Series Method

عنوان فایل :

pi3.zip

سیستم عامل :

[ Windows ]

اندازه فایل :

16 kbنرم افزار محاسبه عدد پی به روش نیوتون
Newtonian Method
عنوان فایل :
pi4.zip
سیستم عامل :
[ Windows ]
اندازه فایل :
19 kb

برای دانلود نرم افزار های بیشتر به ادامه ی مطلب بروید


نرم افزاری جهت محاسبه انواع نیروهای وارد بر میله و لولا
Atlas V1.2

عنوان فایل :

atlas.exe

سیستم عامل :

[ Windows ]

اندازه فایل :

585 kb


نرم افزار شبیه ساز طیف اتم هیدروژن و تئوری بوهر
Bohr Atom
عنوان فایل :
bohr.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
130 kb

نرم افزار جامع شبیه ساز پدیده های فیزیک، شیمی و نجوم
Science Bonus
عنوان فایل :
bonus.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
455 kbنرم افزار شبیه ساز قانون کولن

Coulomb's Law
عنوان فایل :
cou.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
140 kbنرم افزار شبیه ساز میدانهای الکتریکی
Electric Field
عنوان فایل :
ele.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
138 kbنرم افزار شبیه ساز وضعیت الکترون و پوزیترون در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
Electron & Positron
عنوان فایل :
elmo.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
125 kb
نرم افزار شبیه ساز قوانین جاذبه نیوتن و حرکت سیارات و ماهواره‌ها
Newton's Law of Gravity
عنوان فایل :
gra.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
128 kbنرم افزار شبیه ساز تداخل امواج در دو و سه بعد
Interference v1.0
عنوان فایل :
infer10.exe
سیستم عامل :
[ Windows ]
اندازه فایل :
1.14 Mb


نرم افزار شبیه ساز حرکت سینماتیکی اجسام در سه بعد
Kinematics
عنوان فایل :
kin.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
133 kb
/ 0 نظر / 5 بازدید