مشتری اقمار اولیه ی خود را بلعیده است

4 قمر گالیله ای مشتری ، آخرین بازماندگانی هستند که طی 5 نسل شکل گیری قمرها از بین نرفته اند.سایر قمرها در نخستین روزهای شکل گیری منظومه ی شمسی توسط مشتری بلعیده شده اند.اخترشناسان مدتها تصور می کردند که در شکل گیری مشتری و اقمار آن ، رازی نهفته است و نیز مدلهایی ارائه کردند که یکی از آنها می گوید جرم صفحات خرده سیاره ای اطراف مشتری که قمرها از آن شکل یافته اند ده ها درصد جرم غول گازی است و اما اکنون مشخص شده که تنها 2 درصد کافی است تا قمرهای امروزی شکل گیرند. برخی محققان بر این باورند این جرم اضافه می تواند قابل توجیه باشد . واکنش میان قمرهای در حال شکل گیری  و ماده ی موجود در صفحه موجب خواهد شد که اقمار اولیه به سمت مشتری منحرف شده و سرانجام بلعیده شوند.این رویداد ، اختلاف موجود در مدل های اولیه را توجیه خواهد کرد.همانطور که شماری از اقمار بلعیده می شوند ، دوره ی جدیدی به سرعت شکل می گیرد و به نظر می رسد 5 نسل قمر وجود داشته باشد.اقمار گالیله ای کنونی در حالی شکل یافتند که جریان داخلی ماده ی موجود در صفحه متوقف شد.بنابراین از سرنوشت شومی که در انتظارشان بود جان سالم بدر بردند. بر اساس آنچه محققان گفته اند ، در هر نسل ، جرم کلی قمرها یکسان و تعداد آنها متفاوت بوده است.همچنین ممکن است مدلی شبیه به این در مورد سیاره ی زحل نیز صادق باشد.بنابراین می توان گفت که خورشید نیز شماری از هسته های گازی را قبل از اینکه منظومه ی شمسی به طور کاملا شکلگیرد ، بلعیده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید