Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

تولد حضرت عیسی مسیح مبارک
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧  

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. آرادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده. و قرض های ما را ببخش. چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین

تولد حضرت عیسی مسیح بر همه جهانیان به خصوص مسیحیان جهان مبارک باد.

کریسمس مبارک 

زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری بهما  بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود  و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد

اشعیا 9:6

سالها قبل زمانی که فضانورد آمریکایی پای خود را بر روی سطح کره ماه گذاشت، رئیس جمهور آمریکا گفت: که این بزرگنرین حادثه ای بوده که تاکنون در زندگی و تاریخ انسان اتفاق افتاده است. با کمال احترام باید عرض کنم که بزرگترین اتفاق تاریخی قدم گذاشتن انسان بر روی کره ماه نیست، بلکه قدم گذاشتن خدای قادر مطلق بر روی کره زمین میباشد. ما این اتفاق را کریسمس میخوانیم.

چقدر غم انگیز است که ما علم زیستشناسی را میدانیم و حیات را زیر ذره بین میبریم و آن را مطالعه میکنیم، اما عیسی مسیح، دهنده این حیات را نمیشناسیم. چقدر تاسف انگیز است که علم ستاره شناسی را میدانیم و ستارگان و سیارات نورانی آسمان را مطالعه میکنیم، اما عیسی مسیح آفریننده آسمان و زمین و نور عالم را نمیشناسیم. چقدر غم انگیز است که ما علم زمین شناسی را میشناسیم، بوسیله آن زمین، سنگها و جهان خاکی را مطالعه میکنیم، ولی عیسی مسیح را صخره ایمان و نجاتمان را نمیشناسیم. چقدر نامید کننده است که علم گیاهشناسی را میدانیم و گیاهان و نباتات و گلها را مطالعه میکنیم اما عیسی مسیح را نرگس شارون و سوسن وادیها است را نمیشناسیم.

چقدر غم انگیز است که تاریخ بشر را از ابتدا تا به انتها مطالعه میکنیم، اما اتفاقی که تاریخ را به دو نیم تقسیم کرده است را نادیده می انگاریم بلی تولد عیسی مسیح تاریخ بشر را دگرگون ساخته است. حکیم نادان است، غنی فقیر است و قوی ضعیف میباشد اگر عیسی مسیح را نشناخته باشد.

عیسی کیست؟ اشعیا نبی هفتصد سال قبل از تولد مسیح مینویسد

"زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود  و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد"

خداوند هدیه خود را در روز کریسمس به همه ما انسانها میدهد. فرزند خود را که ذات الهی دارد با ظرف انسانیت کادو کرده و به ما هدیه میدهد.  عیسی مسیح در بیت الحم به عرصه وجود قدم نگذاشت، کلام خدا در انجیل یوحنا میفرماید که او کلمه خدا است و از ابتدا و ازل بوده است. عیسی مسیح با کلامش جهان را به وجود آورد. بلی همان نوزاد کوچک که در آخر چشم به این جهان گشود، همان خدای خالق آسمان و زمین است. کودک کوچک باب دوم لوقا همان خدای عظیم باب اول پیدایش میباشد.

خداوند جسم پوشید

لازم نیست برای ایمان این حقیقت آن را بفهمیم و یا به قول معروف آن را هضم کنیم. اگر در باور آبستن شدن یک باکره مشکل داریم پس در ایمان به خدای بزرگ نیز مشکل خواهیم داشت.

آیا خلقت آدم و حوا را باور میکنید؟ پس گونه است که باور تولد یک کودک از یک باکره را دشوار میدانید؟

اگر عیسی خداوند جسم نمی پوشید و از باکره متولد نمیشد، آنگاه عیسی بدون گناه نمیبود. چون انسان گناهکار است و اما نطفه عیسی آسمانی بود. و اگر عیسی گناهکار میبود، پس کفاره گناهی نیز وجود نمیداشت. و اگر کفاره گناهان وجود نمیداشت، بخشش گناهانی در کار نبود. و اگر بخشش گناهان نمیبود، امید به آسمان وجود نداشت و اگر امید به آسمان وجود نداشت، ما همه می مردیم و به جهنم میرفتیم.

عیسی مسیح بر روی زمین خاکی قدم گذاشت و زندگی کرد. نفس کشید، کار کرد، خندید و گریه کرد و سپس گناهان ما را بر روی صلیب بر دوش خود حمل کرد. او نوری بود که بر دنیا درخشید و امروز اگر بر او اعتماد کنی، او تو را نجات خواهد داد.


خطای چشم
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧  

به عکس زیر خیره شوید و بعد به دیوار نگاه کنید و سریع پلک بزنید چی می بینید؟