Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

تصاویری که جهان را به گریستن واداشت !
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧  

تصاویری که جهان را به گریستن واداشت !
بعضی از صحنه ها، هر آنچه تکراری هستند ولی می تواند چند لحظه انسان را به تعمق وادارکند.


این پرنده ی کوچک در حین پرواز دچار سقوط و جراحت می شود.
جفت این پرنده برای پرستاری و امید به بهبودی او آذوقه می اورد.

اما وقتی دوباره بسوی او بازگشت، پرنده جان داده بود.

او سعی میکند جفت بیجان خود را حرکت داده و با خود ببرد اما نمی تواند.


پرنده ی درمانده وقتی متوجه شد که دیگر او مرده است بلند گریست!و بر بالینش ایستاد و با نگاهی حسرت بار و ناباورانه او را نگریست!


میلیونها انسان عاشق در جهان پس از مشاهده ی این تصاویر

که در یک روزنامه معروف فرانسه چاپ شده بود بی اختیار گریستند ... !!!

براستی واژه ی عشق و دلبستگی را چگونه می توان معنا نمود ؟

بنظر شما آیا عشق تنها در تصرف انسان است

یا دیگر مخلوقات هم از آن سهمی دارند ؟

 


,


کلمات کليدي: عشق ،love ،تصاویر عشقی ،love picture