Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

معادله معروف آلبرت اینشتین
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩  

««آلبرت اینشتین »» این معما را در قرن نوزدهم میلادی طرح کرد و به گفته وی حدود 98 درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!


در خیابانی 5 خانه ؛ در 5 رنگ مختلف وجود دارند . در هریک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کنند . این 5 صاحب خانه ؛ هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند ، اتومبیل متفاوت سوار می شوند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند .
حال با توجه به راهنماییهای زیر بگویید کدام یک از آنها در خانه ، ماهی نگهداری می کند؟
1- مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند
2- مرد سوئدی ، یک سگ دارد .
3- مرد دانمارکی چای می نوشد .
4- خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد .
5- صاحب خانه سبز قهوه می نوشد .
6- شخصی که اتومبیل تویوتا سوار می شود ، پرنده پرورش می دهد .
7- صاحب خانه زرد ، اتومبیل بلازر سوار می شود .
8- مردی که در خانه وسطی زندگی می کند ، شیر می نوشد .
9- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند .
10- مردی که اتومبیل BMW   سوار می شود ،در کنار مردی که گربه نگه میدارد ،زندگی می کند.
11-
مردی که اسب نگهداری می کند ، کنار مردی که اتومبیل BLAZER  سوار میشود زندگی می کند.
12-
مردی که اتومبیل FIAT سوار می شود ، نوشابه می نوشد.
13-مرد آلمانی اتومبیل BENZ سوار می شود .
14-
مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند .
15- مردی که اتومبیل BMW  سوار می شود ، همسایه ای دارد که آب می نوشد.

هر کسی تونست حل کنه تو نظرات اعلام کنه و راه حلشو برام بفرسته تا اسمشو تو سایت با راه حلش ثبت کنم.