Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

کتاب دیدی نو از دینی کهن
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧  

 

  کتاب دیدی نو از دینی کهن نوشته دکتر فرهنگ مهر می‌باشد . در این کتاب خواننده با فلسفه زرتشت ، زمان و مکان حیات زرتشت و مراسم و سنت‌ها و جشن‌های دین زرتشتی آشنا می‌گردد.
ین کتاب شامل بخش های زیر می‌باشد :

الف : باورهای بنیادی دین زرتشت

 
  1. یکتایی اهورامزدا

  2. پیامبری زرتشت

  3. پویایی افرینش ( سپنتامینو)

  4. بنیاد پیشرفت ( اَشا )

  5. بنیاد دوگانگی و اهریمن

  6. آزادی گزینش و میژده

  7. پویایی ، تازه شدن جهان . فرَش کرت

 

ب : تاریخ و زادگاه زرتشت ، منابع و مآخد زرتشتیان دیروز ، امروز و فردا

 
  1. زمان ، زادگاه و خاندان زرتشت

  2. منابع و مآخذ

  3. زرتشتیان دیروز ، امروز و فردا