Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

محاسبه سرعت انبساط جهان
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩  

جهان آفرینش که از 14,000,000,000 سال نوری پیش بر اثر سیاهچاله ای که میدان گرانشی اش بنا به نظریه C.P.H  به بیشترین مقدار ممکن (Max) رسیده بود و آنقدر در خود متمرکز شده بود که از ریز ترین اجرام دنیا حتی کوارک ها نیز کوچکتر بود بر اثر نیروی گرانشی خود که قبل از انفجار به 0/00000…0001 یعنی (1*10-100) بود رسید پس از انجام فرایندهای شیمیایی این ماده منفجر شد و انرژی معادل 100000…000 یعنی (1*10100) آزاد کرد انفجاری که بعدها BIG BANG نام گرفت و حتی نظریه ای به این نام ارائه شد انرژی که دقیقا برعکس قبل از Big Bang بود را به فضای اطراف خود پخش کرد.

 

برای دانلود محاسبه انبساط جهان در قالب PDF کلیک کنید...

(KB 109)