Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

چشم زودتر از مغز حادثه‌ها را متوجه می‌شود
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸  

محققان موفق به شناسایی سلولهایی در چشم موشها شده اند که نسبت به سلولهای مغزی بسیار سریعتر قادر به مشاهده جسمی است که در حال نزدیک شدن به بدن است.

چشمها به عنوان تنها دریچه به روح آدمی از خصوصیات و عملکردهای مخصوص به خود برخوردار است که گاه این اندام را از مغز قدرتمندتر جلوه می دهد. اکتشافات جدید نشان می دهد سلولهای چشم می توانند هشدار نزدیک شدن جسمی به نزدیکی بدن را بدون کمک گرفتن از عقل اعلام کند ویژگی که شاید در تکامل یافتن رفتار فرار سریع در هنگام احساس خطر موثر بوده باشد.

نرونهایی که در پاسخ به حرکات عمودی و افقی از خود واکنش نشان می دهند تا کنون در شبکیه چشم پستانداران زیادی مشاهده شده است در حالی که تنها سلولهایی که نسبت به نزدیک شدن اجسام از خود واکنش نشان می دهند در مغز وجود دارند.

محققان موسسه فردریش میشر در حال مطالعه بر روی سلولهای حساس چشم موشها دریافتند نوعی از این سلولها در برابر حرکت از خود واکنشهای متفاوت و عجیبی بروز می دهد. تحقیقات بیشتر بر روی این نوع سلولهای شبکیه نشان داد سلولها تنها در هنگام نزدیک شدن اجسام از خود واکنش نشان می دهند.

بر همین اساس دانشمندان گمان می برند چشم انسان نیز از سلولهای مشابهی برخوردار است که می تواند بسیار سریعتر از سلولهای مغزی در هنگام نزدیک شدن شیئی به انسان اخطار دهند. محققان این سلولها را سیستم اخطاری می دانند که در صورت ارجاع دادن آن به مغز می تواند با تاخیر واکنش نشان داده و دیر عمل کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان اکنون قصد دارند به منظور تکمیل مطالعات خود چگونگی ایجاد واکنش در سلولهای حساس به اجسام نزدیک شونده را در مغز مورد بررسی قرار دهند.

منبع: New Scients  

ترجمه: خشایار طهماسبی