Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

اجزای منظومه ی شمسی و مشخصات آنها
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧  
خورشید خورشید ستاره ی منظومه ی شمسی است که ۱۵۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. حدود ۶/۴ میلیارد سال عمر دارد. هر ۴/ ۲۷ روز یک بار به دور خود می چرخد. قطر آن نزدیک به ۴/۱ میلیون کیلو کتر است یعنی ۱۰۹ برابر قطر زمین (یک میلیون کره ی زمین می تواند در آن جای گیرد.). خورشید بیشتر از گازی به نام هیدروژن تشکیل شده است این گاز ذخیره ی سوخت خورشید است به تدریج در طی بیش از میلیارد ها سال هیدروژن مصرف می شود و از بین می رود دانشمندان حساب کرده اند که خورشید تاکنون کمتر از نیمی از سوخت های خود را سوزانده است.بر اثر سوختن این مواد انرژی فراوانی بوجود می آید که در سطح خورشید نزدیک به ۶۰۰۰ درجه و در مرکز آن حدود ۱۵۰۰۰درجه اندازه گیری شده است بر اثر این عمل خورشید دایماًوزن کم می کند دانشمندان می گویند در هر ثانیه حدود ۴ میلیون تن وزن کم می کند .مراحل زیر مربوط به بوجود آمدن تا نابود شدن خورشید است: ۱) خورشید ما مانند تمام ستارگان جدید زندگی اش را در ابر تیره ی سردی آغاز کرد که از گاز و غبار تشکیل شده بود و سحابی نام داشت. ۲) ستارگان بسیار دیگری نیز از انواع گوناگون ، شکل گرفته اند. آنها با هم یک خوشه یا گروه را به وجود آورده اند. ۳) خورشید از سحابی خارج شده و زندگی مستقل خید را آغاز نمود و به صورت یک ستاره ی سرد قرمز شروع به درخشیدن کرد. ۴) خورشید در بیشتر عمر خود مثل یک ستاره ی زرد عادی خواهد درخشید ولی ممکن است کمی داغت گردد. ۵) خورشید در اواخر عمرش بیش از صد برابر اندازه ی فعلی خود می شود و به صورت یک غول قرمز در می آید. بد نیست بدانید: پیر ترین ستارگان ۱۵ میلیارد سال عمر دارند. بزرگترین ستارگان ابر غول های قرمز هستند ابر غول های قرمز ممکن است هزاران بار از خورشید ما بزرگ تر باشند . داغترین ستارگان ابر غول های آبی هستند که دمای سطح آنها حداقل ۳۰ هزار درجه است. و کوچکترین ستارگان ستارگان نوترونی هستندکه قطر آنها نزدیک به ۱۵ کیلومتر است. همچنین بد نیست بدانید کهکشان راه شیری که خورشید در آن است ازبیش از میلیارد ها میلیارد ستاره تشکیل شده است. از این طرف تا آن طرف کهکشان را شیری ۱۰۰۰۰۰۰ سال نوری فاصله است. نزدیکترین کهکشان به ما بیشتر از ۱۵۰۰۰۰سال نوری فاصله دارد که نام آن «ابر ماژلانی بزرگ »است انواع کهکشان ها عبارتند از مارپیچی ، بیضی و نا منظم. عطارد عطارد نزدیک ترین سیاره به خورسید است . و در میان روز از یک تنور داغ هم داغ تر است چون حدود ۳۵۰ درجه ی سانتیگراد حرارت دارد ولی به هنگام شب سرمای آن به حد منجمد کننده ای می رسد زیرا عطارد جو ندارد که بتواند گرما را حفظ کند. این کره ۵۸ میلیون کیلو متر با خورشید فاصله دارد . ۴۸۸۰ کیلومتر قطر دارد. قمر ندارد . جو ندارد . یک روز آن برابر است با ۱۷۶ روز زمین. زهره زهره داغ طوفانی و پوشیده از ابر است . بطوری که دمای آن به ۴۸۰ درجه ی سانتیگراد می رسد که تقریباً ۵ برابر حرارت آبی است که دارد می جوشد زهره به این دلیل تا لین حد داغ است که در ابر ضخیمی از گاز دی اکسید کربن پوشیده شده است و ابر مذبور گرمای خورشید را مثل شیشه ی گلخانه محبوس می سازد.و جالب است بدانید که این کره ۱۰۸ کیلومتر با خورشید فاصله دارد . ۱۴۰/ ۱۲ کیلومتر قطر دارد . قمر ندارد جو آن عمدتاً از دی اکسید کربن تشکیل شده است . یک روز آن برابر است با ۳/۸ سال زمین . زمین زمین تنها سیاره در منظومه ی شمسی است که در آن هوا و اقیانوس و حیات یافت می شود. این سیاره از ۷۰% آب تشکیل شده است . و دارای جوّی مطابق با زندگی موجودات در آن است . این سیاره دارای تنها یک قمر به نام ماه است که فاصله ی آن تا زمین ۳۴۸۴۰۰کیلو متر است و ۳۴۷۶ کیلو متر قطر دارد . مریخ مریخ یک دنیای سرد کویری است که حدود ۵۰۰۰۰۰۰ سیارک بین آن و مشتری کمربنی تشکیل داده اند. مریخ هوای اندکی دارد ، آب سطحی ندارد و سرمای آن بسیار زیاد است بطوری که حتی در تابستان درجه ی حرارتش به بالای صفر نمی رسد ولی بعید نیست که روزی گرمتر بوده باشد در این صورت شاید دارای آب بوده و حتی شکل های ساده ای از حیات هم در آن وجود داشته است. بد نیست بدانید که: مریخ ۲۲۸ کیلومتر با خورشید فاصله دارد . ۶۷۹۰ کیلومتر قطر دارد . دو قمر دارد . جوّ آن از گاز دی اکسید کربن تشکیل شده است . یک روز آن برابر است با حدود ۵/۲۴ ساعت زمین. مشتری مشتری بزرگترین سیاره است . و بزرگترین قمر را هم دارا می باشد (گانیمه) این قمر از عطارد هم بزرگتر است مشتری در مجموع ۱۶ قمر دارد . بد نیست بدانید که مشتری ۷۷۸کیلومتر با خورشید فاصله دارد . ۱۴۲۸۰۰کیلومتر قطر دارد . جو آن از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است . یک روز آن برابر است با تقریباً ۱۰ ساعت زمین. زحل زحل درخشان ترین حلقه ها و بیشترین قمر را دارد در مجموع تعداد قمرهای زحل ۲۴ عدد می باشد جنس حلقه های اطراف زحل از ذرات یخ و غبار می باشد فاصله ی آن بیشتر از ۳۰۰ میلیون کیلومتر با خورشید فاصله دارد ۱۰۰۰۰۰کیلومتر قطر دارد . و یک روز آن کمتر از ۱۵ ساعت زمین است. اورانوس اورانوس ۱۵ قمر و ۱۳ حلقه دارد. که حلقه های آن همانند زحل از جنس ذرات یخ و غبار می باشد این کره حدود ۳۷۴ میلیون کیلومتر با خورشید فاصله دارد ، حدود ۳۱۶ کیلومتر قطر دارد و جو خاصی ندارد همچنین یک روز آن برابر است با۱۲ ساعت زمین. نپتون این سیاره ۵/۴ میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله دارد . ۵۰۰۰۰ کیلومتر قطر دارد . ۸ قمر دارد جو آن از متان و گاز های دیگر تشکیل شده است . یک روز آن برابر است با حدود ۱۶ ساعت زمین . پلوتو پلوتو کوچکترین و کم شناخته ترین سیاره است . و به علت دوری فراوان از خورشید کرمای بسیار اندکی به آن می رسد که دما تا منفی ۲۴۰ درجه سانتی گراد هم می رسد و همچنین جالب است بدانید: پلوتو ۹/۵ میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله دارد. ۳۰۰۰ کیلومتر قطر دارد . یک قمر دارد . جو ناشناخته دارد . یک روز آن برابر است با ۴/۶ روز زمین