Scientific Information

زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است

رازهای دور
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠  

بعضی از دورترین اجسام شناخته شده اختروش ها هستند.اگرچه اختروش ها ستاره نیستند ولی در حد شگفت انگیزی پرانرژی هستند.حتی میلیون ها بار پرانرژی تر از خورشید!که باعث میشود با شدت زیاد پرتوهای مختلفی را از خود در فضا پراکنده کنند.اختروش ها در مراکز کهکشان های دور دست قرار دارند که فاصله ی آنها از ما بیش از سه میلیارد سال نوری است.هنوز دانشمندان نتوانسته اند با قاطعیت اعلام کنند که اختروش ها این همه انرژی را از کجا تامین کرده اند.

انبساط عالم یعنی این همه اشیای دور از ما پیوسته در حال فاصله گرفتن از زمین هستند. دورترین اختروشها با سرعت بیش از ٢٨٠٠٠٠ کیلومتر در ثانیه در حال دور شدن از ما هستند!